gelukkig Puppy

Werkwijze en Visie

Onze werkwijze:

- Fouten worden voorkomen en ongewenst gedrag wordt omgezet in gewenst gedrag.

- Gewenst gedrag wordt beloond.

- Onze methode is makkelijk uitvoerbaar voor de eigenaren.

- Onze methode is makkelijk uitvoerbaar voor de honden.

- Onze methode wekt geen agressie of angst op.

- Onze methode kent een stapsgewijze opbouw.

- Onze methode wordt aangepast aan u en uw hond.


De Paradijshoeve voldoet aan alle eisen die gesteld worden voor een Quiebus-licentie. Hier zijn wij erg trots op!

Een Quiebus-licentie houdt in dat wij goedgekeurd zijn en gecontroleerd worden door Kynologisch Centrum Quiebus.

Enkele belangrijke punten waardoor wij mogelijk differentiëren van andere hondenscholen:

Positief trainen:

- Het gebruik van correctiemiddelen zoals een slipketting, halti, follow-me en anti-trektuig is simpelweg niet toegestaan.

- Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag zoveel mogelijk vermeden, genegeerd en/of omgezet wordt naar gewenst gedrag​​

Individualiteit:

Er wordt getraind in kleine groepen van maximaal 6 cursisten.

Er wordt gekeken naar u en uw hond en waar nodig worden de oefeningen aangepast op jullie individuele behoeftes.